Proeflezen en redactie

Naast vertalen ben ik ook gespecialiseerd in het proeflezen en redigeren van Engelstalige teksten (al dan niet geschreven door moedertaalsprekers van het Nederlands).

De termen ‘proeflezen’ en ‘redactie’ kunnen op verschillende manier worden uitgelegd.

Onder proeflezen valt voor mij het doorlezen van een tekst en het aanbrengen van correcties op het gebied van spelling, grammatica en interpunctie. Ook kijk ik of de boodschap goed overkomt; staan er zinnen in de tekst die tot verwarring kunnen leiden?

Een proeflezer blijft in principe erg aan de ‘oppervlakte’ van een tekst. Redactie gaat verder. Tijdens een redactieronde kijk ik niet alleen naar bovengenoemde aspecten, maar besteed ik ook aandacht aan de manier waarop zinnen en alinea’s zijn opgebouwd. Loopt de tekst lekker? Is meteen duidelijk waar een alinea over gaat? Zijn de verwijzingen binnen de tekst niet te vaag?

Een Nederlandse lezer is gewend harder te moeten ‘werken’ om de boodschap uit een tekst te onttrekken. Een Engelstalige lezer wil alles graag meteen duidelijk hebben, dus moet de schrijver meer werk verrichten.

Of er sprake is (of moet zijn) van proeflezen of redactie hangt vooral af van wat een tekst nodig heeft om het gewenste niveau te bereiken. Het aantal woorden in een tekst is hierbij dan ook geen goede graadmeter voor de tijd die een proeflezer/redacteur aan een tekst zal moeten besteden. Voor proeflezen en redactie reken ik een uurtarief van €40. U stuurt mij uw tekst toe en ik maak een schatting van het aantal uren. In principe betaalt u nooit meer dan is ingeschat. Heb ik minder tijd nodig dan verwacht? Dan wordt het aantal ongebruikte uren op de factuur in mindering gebracht.